Instalatii de stingere cu hidranti interiori

Instalatii de stingere cu hidranti interiori. Echiparea tehnica a cladirilor, compartimentelor de incendiu, spatiilor, cu hidranti de incendiu interiori, se realizeaza, la:

▪ constructiile închise din categoriile de importanta exceptionala si deosebita (A si B), încadrate conform legislatiei în vigoare, indiferent de aria construita sau desfasurata si numar de niveluri;

▪ constructii civile (publice), cu aria construita de peste 600 m2 si mai mult de 4 niveluri supraterane, cu exceptia imobilelor de locuit;

▪ cladiri înalte si foarte înalte, precum si constructii cu sali aglomerate, indiferent de destinatie, de ariile construite si numarul de niveluri;

▪ constructii de productie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, definite conform normelor în vigoare, cu arii construite de minimum 750 m2 si densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2;

▪ depozite cu stive înalte, pentru produse combustibile (peste 6 m înaltime) si densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2, indiferent de aria construita;

▪ constructii sau spatii publice (cu exceptia locuintelor) si de productie sau depozitare subterane, cu aria desfasurata mai mare de 600 m2;

▪ parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme si cele supraterane închise cu mai mult de 2 niveluri.

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza în locuri vizibile si usor accesibile în caz de incendiu, în functie de raza lor de actiune si de necesitati, în urmatoarea ordine: lânga intrari în cladiri, în case de scari, în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lânga intrarea în încaperi si în interiorul acestora.

În salile aglomerate, atunci când reteaua interioara de alimentare cu apa a cladirii permite, se amplaseaza în sala un numar suficient de hidranti de incendiu pentru a putea actiona în fiecare punct al salii cu cel putin doua jeturi, iar restul hidrantilor (necesari conform datelor din anexa nr. 3) se amplaseaza în exteriorul salii, lânga usi.

În cladirile civile (publice) înalte, definite conform reglementarilor specifice, hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza numai pe coridoare, sau în încaperile tampon de acces în casele scarii.

In cladirile civile (publice) foarte înalte definite conform reglementarilor specifice, se respecta urmatoarele:

▪ hidrantii de incendiu se amplaseaza numai pe coridoare sau în încaperile tampon de acces în casele de scari;

▪ conductele se leaga în inel si se prevad cu robinete de închidere, astfel încât sa nu existe pericolul scoaterii din functiune a mai mult de 5 hidranti pe nivel;

▪ se prevad robinete si pe coloane, din 5 în 5 niveluri, sigilate în pozitia “normal deschis”;

▪ pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare cu hidranti de incendiu, direct de la pompele mobile de incendiu, se prevede o conducta cu Dn 100 mm, cu robinet de închidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al cladirii, în nise cu geam, marcate cu indicatoare la înaltimea de maximum 1.40 m de la nivelul trotuarului cladirii, racordata la conducta principala a retelei de alimentare cu apa.

La cladirile monobloc, la care nu se poate asigura protectia întregii suprafete de la hidrantii de incendiu exteriori, se prevad hidranti de incendiu inferiori pe tunelurile speciale de evacuare, care sa functioneze în conditiile prevazute pentru hidrantii de incendiu exteriori. Debitul se va stabili conform anexei nr. 9.

În cladirile de productie în care sunt încaperi cu pericol de incendiu diferit, hidrantii de incendiu interiori se prevad pentru a proteja numai zonele în care exista materiale, elemente sau utilaje combustibile, în conditiile date de legislatie.

În cladirile închise ale depozitelor cu stive înalte (cu înaltime mai mare de 6 m), cladiri monobloc, garaje mari, gari, aerogari, metrou etc. se admite ca hidrantii de incendiu interiori, necesari pentru protejarea zonelor ce nu pot fi acoperite cu jeturile celor montati pe pereti sau pe stâlpi, sa fie amplasati la nivelul pardoselii sau îngropati în pardoseala, în cutii speciale, corespunzatoare.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzator. Standardele de referinta sunt STAS 297/2 si SR ISO 6309.

Pe timp de noapte sau în locurile unde se desfasoara activitati la lumina artificiala, marcarea hidrantilor se face prin iluminat de siguranta.

Robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza într-o cutie speciala, amplasata în nisa sau firida în zidarie, la înaltimea de 0,80 m … 1,50 m de la pardoseala. Standardul de referinta este STAS 3081.

Nisele hidrantilor de incendiu interiori nu trebuie sa strapunga peretii antifoc, pe cei care despart încaperi cu pericol de incendiu diferit sau care delimiteaza cai de evacuare. În cazul în care se monteaza în nisa, rezistenta la foc a peretelui, dupa montarea nisei, trebuie sa ramâna neschimbata.

Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri semirigide (standard de referinta STAS SR EN 671-1/2002) sau cu furtunuri plate (standard de referinta STAS SR EN 671-2/2002) si cu tevi de refulare universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de apa.

Furtunurile semirigide trebuie sa aiba unul din urmatoarele diametre interioare: 19 mm; 25 mm; 33 mm.

Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie sa depaseasca 52 mm.

Lungimea maxima a furtunului semirigid trebuie sa fie de 30 m (standard de referinta STAS SR EN 671-1/2002).

Lungimea nominala a furtunului plat nu trebuie sa depaseasca 20 m, exceptie facând aplicatiile specifice care permit acest lucru (standard de referinta STAS SR EN 671-2/2002).

Ţeava de refulare universala trebuie sa permita urmatoarele pozitii de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact (standarde de referinta STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002). Când jetul pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat între pozitia de închidere si pozitia jetului compact.

Ţeava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de închidere a alimentarii cu apa. Robinetul de închidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta. Robinetul trebuie sa se închida prin actionarea unei roti de manevra în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun semirigid, tamburul trebuie dotat cu doua flanse circulare cu diametrul maxim de 800 mm si cu sectoare interioare sau cu o bobina cu diametrul minim de 200 mm pentru furtunurile de 19 mm si 25 mm si cu diametrul minim de 280 mm pentru furtunurile de 33 mm. Tamburul trebuie sa se roteasca în jurul axei sale.

Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur, cu furtun pliat de doua ori cu furtun bobinat.

Tamburul trebuie sa se roteasca în jurul axei sale în asa fel încât sa permita desfasurarea libera a furtunului. Tamburul interior trebuie sa aiba diametrul minim de 70 mm, cu o fanta larga de cel putin 20 mm în care se aseaza cuta mediana din lungul furtunului.

Cutiile din componenta Instalatii de stingere cu hidranti interiori trebuie prevazute cu o usa si pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi zavorâte, trebuie prevazute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de închidere cu supapa însurubat pâna la refuz trebuie în asa fel pozitionat ca sa permita ramânerea a cel putin 35 mm spatiu liber în jurul diametrului exterior a rotii de manevra.

Daca dispozitivul de deschidere în caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere în caz de urgenta.

Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum 170 grade pentru a permite furtunului sa fie miscat liber în toate directiile. Pentru anumite conditii climatice este necesar sa se prevada cutia cu gauri cu ventilare corespunzatoare.

Alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu interiori, din constructiile prevazute cu instalatii de apa potabila sau industriala se face, de regula, prin retele comune, inelare sau ramificate.

Instalatii de stingere cu hidranti interiori