Verificare instalatii hidranti

hydrant

 

Verificare hidranti. Verificări şi întreţineri trimestriale la hidranţi, robinete şi vane pe reţea şi reţea de conducte care cuprind:

– Integritatea şi etanşeitatea instalaţiei;

– Existenţa sigiliilor de fixare în poziţie normală de funcţionare;

– Funcţionarea robinetului principal, a robinetelor hidranţilor;

– Respectarea presiunii minime necesare (prin măsurători la racordul hidrantului);

– Existenţa echipamentelor şi accesoriilor pentru intervenţie.

– Se vor executa operaţiuni de întreţinere privind etanşeitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune

Revizia anuală – se va executa o revizie completă a întregii instalaţii cu înlocuirea elementelor de etanşare necorespunzătoare, curăţire şi protejare anticorozivă adecvată care cuprinde:

– controlul etanşeităţii instalaţie de alimentare cu apă (conducte, îmbinări, armături, hidranţi interiori şi exteriori);

– verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armăturilor de pe traseu şi controlarea capetelor conductelor;

– verificarea modului de fixare a suporţilor conductelor şi a armăturilor şi a gradului de uzură al garniturilor aferente;

– verificarea modului de funcţionare al armăturilor de închidere (uşurinţa de manevrare, gradul de închidere şi deschidere, starea garniturilor). Armăturile se vor demonta şi se vor curăţa, iar pentru etanşeitate se folosesc garnituri noi.

După revizie, se vor efectua probele la instalaţia de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi exteriori, astfel:

– probe hidraulice de rezistenţă la presiunea de probă egală cu 1,5
– presiunea de regim;

– probe de etanşeitate a instalaţiei cu aer comprimat;

– probe de funcţionare care constau în umplerea instalaţiei cu apă, asigurarea presiunii minime necesare funcţionării, verificarea lungimii jetului de apă la cel mai îndepărtat hidrant faţă de staţia de pompe.

Cerere Oferta

Tel: 0736.081.311