Verificare stingatoare

Verificare stingatoare. Atelier Autorizat pentru verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu.

Va oferim servicii complete de verificare, reincarcare si reparare,
stingatoare de incendiu conform normelor tehnice privind utilizarea,
verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de
incendiu (ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015) pentru urmatoarele tipuri de
stingatoare:

Stingatoare cu pulbere.

Stingatoare cu spuma aeromecanica.

Stingatoare cu dioxid de carbon.

Conform legislatiei in vigoare verificarea a stingatoarelor de incendiu,
repararea si umplerea acestora trebuie efectuata numai de persoane juridice
autorizate de Centrul National de Securitate la Incendii si Protectie
civila.

Lucrările de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de
incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de
seră se efectuează cu respectarea condiţiilor din autorizaţia emisă de
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităţilor de
supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică şi reparare la
butelii destinate stingerii incendiilor,

ACTIVITATILE CU ATELIERE MOBILE SUNT INTERZISE.

Fire Metal Expert SRL-D detine un atelier autorizat si dotat cu echipamante
de ultima generatie, care ne permit sa efectuam lucrarile pentru fiecare din
tipurile de stingatoare enumerate mai sus la standardele cerute de
legislatia in vigoare.

Cerere Oferta

Tel: 0736.081.311